flash
การเดินทาง

flower
น้ำไฟมีค่า โปรดช่วยกันประหยัด ปัจจุบันเรามีไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

flower
สถานที่พักของเราอยู่บนหน้าผาและไม่มีราวกั้น จึงอาจจะเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะสำหรับ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี หรือผู้ที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้

flower
เพื่อให้การมาเที่ยวที่ ปารี ฮัท มีแต่ความสุขสนุกสนานสำหรับแขกทุกท่าน กรุณาอย่าส่งเสียง
ดังเกินควร หรือทำอะไรที่เป็นการรบกวนแขกท่านอื่นๆ
flower
กรุณาบริโภคอาหารและเครื่องดื่มภายในบริเวณห้องอาหารเท่านั้น
flower
โปรดช่วยกันรักษาธรรมชาติและความสะอาด เราจะได้มีที่ดีๆ ไว้มาเที่ยวกันนานๆ
Bookmark and Share
share Bookmark and Share

 

Copyright 2009 - 2011 © Paree Hut Koh Sichang. All Rights Reserved. Designed By Com-mar